Torpum varmesentral Betong & tre 670x450

Torpum Varmesentral

Torpum Varmesentral levere fjernvarme til Halden fengsel. Fjernvarmeanlegget fyres på flis i en såkalt biokjel og varmen sendes til fengselet via fjernvarmerør.

Byggherre: Østfold Energi AS
Byggeperiode: 2009
Omsetning: Ca. 6.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider og bygging av driftsbygning til ny varmesentral Halden Fengsel.

Dette prosjektet er lokalisert rett utenfor fengselsmurene til Halden fengsel. På denne jobben hadde vi alt av betongarbeider, samt ansvaret for byggingen av hele driftsbygningen. Av betongarbeider var det mest plasstøpt betong, men også noen prefabrikkerte hulldekker. Bygningene er oppført i stål, kledd med sandwich elementer.