Sunnaas Sykehus Betong & tre AS 670x450

Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus skal bygge et nytt tverrbygg som vil erstatte gammel bygningsmasse. Vi har jobben med alt av plasstøpt betong til dette bygget.

Oppdragsgiver: Hent AS
Byggeperiode: 2013-2014
Omsetning: Ca. 1.300.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Byggeprosjektet er lokalisert på Nesodden ved Sunnaas sykehus. Vi har alt av betongarbeider, heissjakter, frittstående vegger og fundamenter. Første byggetrinn er startet opp, men det kommer med tiden mer betongarbeider, blant annet plate på mark.