placeholder2 670x450

St. Marie gate 58

I leilighetsbygget skal det bli 15 leiligheter med forskjellig størrelse og to forretningslokaler.

Oppdragsgiver: Peab Østfold AS
Byggeperiode: 2013-2014
Omsetning: Ca. 1.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Byggeprosjektet er lokalisert i Sarpsborg sentrum. Vi har alt av betongarbeider, vegger, såler, armering, isolering, heisgrube, ensidigvegger inntil spunt, trapp og påstøper på dekker. Prosjektets plassering gjør det krevende med tanke på plass. Det er et begrenset område å arbeide på.