rakkestadsvingen 670x450

Rakkestadsvingen

Denne undergangen er en del av Bypakke Nedre Glomma. Den går under rv.111 ved Rakkestadsvingen. Dette er en plasstøpt betongkulvert, med vingemurer, kantdragere, kulvertvegger og dekker. Det er Statens vegvesen som er byggherre, så det settes store krav til utførelsen. Det er Brødrene Ødegård som er vår oppdragsgiver. De er veldig samarbeidsvillige og løsningsorienterte.

Oppdragsgiver: Brødrene Ødegård AS
Byggeperiode: 2018-2019
Omsetning: Ca. 4.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såle, bunnplate, vegger, vingemurer, avlastningsplater, dekker og kantdragere. Vi har også en plasstøpt kum for ny trase av overvannet. Prosjektet er spennende og utfordrende. Vi har måtte brukt nye metoder, og tilpasset oss hvordan kulverten er utformet. Det er også spennende å jobbe for en byggherre som SVV. De er veldig profesjonelle og setter strenge krav til oss som utførende.

Les mer om saken på lenkene under: