ostsiden sykehjem 670x450

Østsiden sykehjem

Sykehjemmet på Østsiden blir på 7350 kvm og vil inneholde 64 sykehjemsplasser pluss 12 dagplasser for demente.

Oppdragsgiver: Backe Østfold AS
Byggeperiode: 2013-2014
Omsetning: Ca. 7.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, heisgruber og fundamenter. Bygget har en spennende form, med mye buer. Dette gjør jobben til et spennende og krevende prosjekt.