ostsiden sykehjem 670x450

Østsiden sykehjem

Sykehjemmet på Østsiden blir på 7350 kvm og vil inneholde 64 sykehjemsplasser pluss 12 dagplasser for demente.

Oppdragsgiver: Backe Østfold AS
Byggeperiode: 2013-2014
Omsetning: Ca. 7.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, heisgruber og fundamenter. Bygget har en spennende form, med mye buer. Dette gjør jobben til et spennende og krevende prosjekt.

Related projects