Lier gjenvinningsstasjon 670X450 2

Lier gjenvinningsstasjon

Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier er den første gjenvinningsstasjonen i Drammensområdet som bygges etter RfDs nye konsept for gjenvinningsstasjoner. Stasjonen har stor kapasitet, god trafikkavvikling, klimavennlige løsninger, tak over deler av området og egne bygg for mottak av farlig avfall og ombruk.

Oppdragsgiver: Rfd (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen)
Byggeperiode: 2014-2015
Omsetning: Ca. 18.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betong -og grunnarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, dekker, plater og fundamenter. Vi har også alt av grunnarbeider samt utvendig VA-system.