Glynitveien 670x450

Glynitveien

Det nye kombinasjonsbygget ligger i Glynitveien i Ski. Det skal være kontorbygg i 2 etasjer, samt lager/produksjonslokale. Vi har alt av betongarbeider på prosjektet. Det er snakk om ca 2.200 m2 med gulv på grunn. Vi har også mye vegger som følge av en lasterampe, og noen betongvegger med dekke

Oppdragsgiver: Asker Entreprenør AS
Byggeperiode: 2017-2018
Omsetning: Ca. .5.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, pilastere, fundamenter, gulv på grunn, dekke og rampe. Det er L-elementer med grunndragere i ytterkant. Dette bygget skal ha et Breeam sertifikat, så det er spennende å være med på et prosjekt hvor dette må følges opp.