Diverse vannkummer 670x450

Diverse vannkummer

Jobbene er gjerne i forbindelse med fornyelse, omlegging eller nyetablering av nye VA-grøfter. Vi produserer da de plasstøpte kummene, være seg vannkummer eller overløpskummer.

Oppdragsgiver: Marthinsen & Duvholt AS
Byggeperiode: 2014
Omsetning: Ca. 1.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering og støttemurer. Det kan ofte foregå i tange grøfter eller trafikkerte veier. Det er osgå mye detaljer som skal tas hensyn til. Dette gjør jobbene utfordrende og krevende.