brygga i hoisand 670x450

Brygga i Høysand

Kommunebrygga skal oppgraderes og rehabiliteres. Dette gjøres for å skape en større opplevelse når man besøker brygga. Det vil bli tilrettelagt for flere typer aktiviteter. Det vil bli enklere å legge til med båt, og fiskerne vil få bedre forhold. I tillegg vil det også bli bygget et krabbefiskeområde for de minste

Oppdragsgiver: Borg havn IKS
Byggeperiode: 2014
Omsetning: Ca. 700.000 NOK
Oppgaver: Alle betong og tømrerarbeider

Vi har alle betongarbeider og tømrerarbeider. Det er en hektisk fremdrift, og det skal stå ferdig til sommeren 2014.