BOS Sorlie Torget 670x450

BOS Sørlie Torget

Parkeringsanlegget på Sørlie Torget skal ha plass til ca 60 biler. Bunnplata er på ca 1600 m2, hvor noe skal bli lager og resten parkering. Tilbygget kommer over p-kjelleren og denne er skreddersydd for Bertel O.Steen. Dette skal blant annet bli verksted, dekkhotell og en vaskehall til klargjøring av biler. Utendørs vil det bli mer parkering, samt et stort område for bruktbiler. Det vil også bli satt opp noen skjermtak for bruktbilene.

Oppdragsgiver: Sørlie Bygg AS
Byggeperiode: 2016-2017
Omsetning: Ca. 16.000.000 NOK
Oppgaver: Alle grunnarbeider, betongarbeider, peling, tekking og stålbygget

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, prefab og fundamenter. Samt alt av grunnarbeider, med utenomhus. Det skal peles for det nye tilbygget. Vi har også med tekking og komplett stålbygg.