tegning Blaker- Fjuk

Blaker/Fjuk

Blaker Bo- og omsorgssenter ligger på Fjuk i tilknytning til Skåningsrud og Fjuk skole. Bygget skal ha 37 beboerrom fordelt på 4 somatiske avdelinger og en flerbruksavdeling med 5 rom. Fjuk oppvekstsenter skal inneholde 70 barnehageplasser og 1-7 skole for ca 110 elever. Her har vi betongarbeidene på det nye bygget.

Oppdragsgiver: Agathon Borgen AS
Byggeperiode: 2015-2016
Omsetning: Ca. 16.700.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, vegger, armering, isolering, prefab og fundamenter.