asland trafo 670x450

Åsland trafo

Åsland trafo skal gi strøm under byggingen av Follobanen, til den ferdige tunnelen og eventuelt til Gjersrud-Stensrud. Tunnelen skal bores med 4 tunnelboremaskiner (TBM).

Oppdragsgiver: KF Entreprenør AS
Byggeperiode: 2014-2015
Omsetning: Ca. 8.000.000 NOK
Oppgaver: Alle betongarbeider

Vi har alle betongarbeider, såler, konstruktiv plate på mark. vegger, dekker, søyler, armering, isolering, prefab og fundamenter.