Betongtjenester / Betongprodukter

Betong & Tre AS er en ren betongentreprenør som i hovedsak jobber for det private og offentlige næringsliv. Vi utfører alt av plasstøpte betongkonstruksjoner.

Typiske oppgaver er:

 • Støttemurer i betong
 • Støpte såler
 • Betongfundament
 • Betonggulv
 • Betongvegger
 • Dekker
 • Trapper i betong
 • Søyler

Disse produktene brukes typisk på:

 • Parkeringskjeller
 • Garasjekjeller
 • Industribygg
 • Lager
 • Kulverter
 • Kaier
 • Marine konstruksjoner
 • Infrastruktur
 • Boligblokk
 • Rekkehus

Les mer om våre arbeidsområder her:

Hva er betong?

Betong er et byggemateriale som fremkommer når man blander sammen vann, sement og tilslag. Tilslaget det er snakk om består av sand og stein. Når blandingen kommer sammen reagerer sementen kjemisk med vannet, og det er slik man oppnår den harde og solide massen som betong består av.

Betong er et meget allsidig materiale, og blir brukt til byggeprosjekter av ulikt omfang over hele verden, hele tiden. Dagens samfunn er helt og holdent avhengig av betong når nye konstruksjoner skal bygges. Det er et av det mest brukte byggematerialet i moderne tid.

Forskaling er formen til betongen. Plasstøpt betong vil si at betongen kommer til byggeplass i bløt form, og forskalinga holder formen til betongen til den har blitt trykkfast slik at forskalingen kan demonteres.

Armering må til i betong, dette kan være løsarmert, armeringsnett eller med fiber. Betong er veldig motstandsdyktig mot trykkrefter, men tåler svært lite strekk. Armeringens jobb er da å ta strekkreftene som oppstår. Stål og betong i samspann gjør betong til et av verdens mest anvendelig byggemateriale.

Fordeler med betong

Å velge betong til sine byggekonstruksjoner innehar flere fordeler.

 • Betong er mer miljøvennlig enn f.eks. plast og tre.
 • Det har lang levetid, og krever lite vedlikehold.
 • Med miljøhensyn er betong mer energibesparende, da materialet i seg selv er isolerende.
 • Sist, men ikke minst er betong et meget sikkert byggemateriale, da betong ikke er brennbart.

Interessert i et prosjekt med Betong & Tre?
Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Interessert i et prosjekt med Betong & Tre? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.