Arbeidsområder

Betong i kombinasjon med tre kan brukes på en rekke bygg

Her er noen eksempler på hva vi jobber med:

Parkeringskjeller / garasjekjeller

Å ha et tørt og varmt sted å parkere en eller flere biler på, er for de fleste av oss et velkomment tiltak. Ved å bygge dette i betong, sørger man for at det er sikkert, trygt og ikke minst behagelig.

Industribygg

I industrien er man avhengig av et bygg som tåler belastning ikke bare fra vær og vind, men også innvendig slitasje eller til og med farlige situasjoner. Et bygg i betong vil være sikkert, stabilt og kan bygges i den størrelse og takhøyde man har behov for.

Lager

På samme måte som en parkeringskjeller, vil et lagerbygg ha samme krav til sikkerhet og trygg oppbevaring. Et lagerbygg kan også innredes med f.eks. kjølerom, og betong gjør at behovet for store isolasjonskostnader reduseres.

Kulverter

En kulvert er en undergrunnstunnel, med forskjellige bruksområder. Det kan være en liten tunnel med plass til f.eks. kun kabler, til større tunneler man kan gå eller sågar kjøre i. For å sikre at disse ikke faller sammen under trykket fra bygningsmassen overfor, er det viktig at disse er solid konstruert. Betong vil være et supert byggemateriale i så måte.

Kaier

Norge har en lang kyst, med mye næring basert på bruk av sjøen. For å få lagt disse til, losset på en trygg måte med mer, så er en godt bygd kai et must. Kaier bygd i betong er meget værbestandig og solid, og skal være rustet for å kunne vare nesten evig uansett hva slags vær man skulle oppleve å få.

Boligblokk

Vi blir flere på kloden, og behovet for å huse mennesker på mindre flate blir viktigere og viktigere. En boligblokk over flere etasjer er perfekt for dette formålet, men det må bygges sikkert og varig. Derfor er betong sammen med tre en superb kombinasjon, bygget står støtt og sikkert med betong i gulv og vegger, og varmen fra det naturlige treet innendørs.

Rekkehus

På samme måte som en boligblokk, vil et rekkehus også kunne bidra til å bosette mennesker på mindre flate. Et rekkehus vil kunne i større grad bygges med mer tre enn en boligblokk, men betong bør alltid være i såle og kanskje også første etasje.

Betong & Tre AS har som mål å være kundenes førstevalg innen betongarbeid.