Åpenhetsloven Betong og Tre

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022. Betong & Tre AS er pliktig til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. AF Gruppen rapporterer for samtlige konsernselskaper i kapittel om Samfunnsansvar i AF, i Årsrapporten for 2023 som publiseres den 19. april 2024. Rapporten publiseres og blir tilgjengelig her: https://afgruppen.no/barekraft/apenhetsloven/.

Åpenhet i alle ledd

Betong & Tre AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og nedover i leverandørkjeden. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å implementere åpenhetsloven i virksomheten.

Vi krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Både av våre leverandører, samarbeidspartnere og av oss selv forventer vi en høy etisk standard. Vi tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter og anstendige og trygge arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden deres. Vårt mål er et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Transparent og åpent

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Informasjonsforespørsler knyttet til AF Gruppens arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger kan rettes til apenhetsloven@afgruppen.no. Ved andre spørsmål til Betong & Tre AS, kan e-post sendes direkte til oss.

Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og pris.
Vårt hovedfokus er fornøyde kunder og fornøyde ansatte.

Vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og pris. Vårt hovedfokus er fornøyde kunder og fornøyde ansatte.